Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Nespeky
Mateřská škola Nespeky Kolečko

Webové stránky se upravují.

Projekty

Projekty

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás souhrnně informovali o projektech, které v naší školce probíhají, ať již delší dobu nebo jsme do nich vstoupili v průběhu tohoto školního roku. U každého projektu uvádíme, jakým způsobem se angažujeme jako školka, jak se projekt charakterizuje sám, kde můžete získat další, podrobnější informace, případně jak nám můžete pomoci vy. Prosím, udělejte si chvilku času, jistě zde naleznete spoustu zajímavých informací. Vaše případná odezva pro nás bude velmi důležitá. Děkujeme. 

Celé Česko čte dětem

Do projektu jsme se přihlásili ještě před zahájením provozu naší nové MŠ. Projekt každodenně podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení a předčtenářské a předmatematické představy dětí. Zdá se vám, že čtení a matematika spolu nesouvisí? Ale ano! Nepravidelně také pořádáme tzv. Veřejná čtení, kam zveme rodiče, prarodiče, sourozence dětí a kde podporujeme čtení také dalšími aktivitami jako jsou divadélka, pokusy, výtvarné činnosti ad.

#

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Naše škola získala v projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU dotaci na zakoupení IT pomůcek pro výuku dětí ve výši Kč 33.600,-.

Digitalizujeme školu

Edulab

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2015/2016 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.

#

Hravé lyžování

Do projektu Hravé lyžování ve Ski areálu Chotouň jsme se v roce 2016 zapojili počtvrté. Jedná se o 5-ti denní lyžařský kurz, kde výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři. Náplní kurzu je skupinová výuka pro začátečníky a pokročilé, průměrně 6 dětí na lektora. Kurz probíhá v lyžařském parku pro děti a po zvládnutí oblouku a pluhu děti lyžují na veřejné sjezdovce s vlekem. Pokud nemáte vlastní lyžařské vybavení, je vše možné zapůjčit po dobu trvání kurzu v místní půjčovně. Pro převlékání a svačinky je připraven vyhřívaný prostor. Kurz je ukončen závody, které si děti vždy užívají a vzájemně si fandí. Spokojenost dětí a jejich neuvěřitelné pokroky na lyžích si můžete prohlédnout ve fotogalerii jak na fotkách, tak především na videích.

#

Ježkovyvoči

Projekt spadá do kategorie primární prevence úrazů dětského věku. Ročně se v České republice stane až 350 000 dětských úrazů, které jsou ošetřeny ambulantně nebo v nemocnici. Příčiny úrazů často nebývají náhodné. Většině předchází celá řada rizikových momentů, které my, dospělí, můžeme rozpoznat a snažit se jim předejít. K tomu slouží prevence.

#

Laktea – mléko do škol

Do projektu jsme vstoupili v říjnu 2014. Abychom mohli dětem dopřát co nejzdravější a vyvážený jídelníček, nakupujeme některé mléčné výrobky za dotované ceny.

#

Loutky patří do školky

Krátce po otevření naší mateřské školy nás zaujal projekt Loutky do školky. Vidina získání krásného loutkového divadla nás okouzlila , a tak jsme se do projektu zapojili. Podmínkou získání divadla bylo napsat scénář a odehrát dvacet představení. Společnost Interbubak nám zapůjčila divadlo i s loutkami, a tak jsme mohli vymýšlet a hrát. Dětem se divadelní představení líbila, byl to pro ně nevšední zážitek.

#

Mensa pro školky

Naše školka se zapojila do projektu Mensa pro školky především z toho důvodu, že opravdu chceme, aby naše/vaše děti byly co nejlépe připravené na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuly jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali dva směry profilace naší školky, a to výchova ke zdraví a pohybu a rozvoj funkčních gramotností. To vše tento systém podporuje a rozvíjí.

#

Nemocnice pro medvídky

Tento úžasný projekt studentů medicíny jsme nemohli nevyužít. Studenti nás navštívili již dvakrát a těšíme se na další plánované návštěvy.

#

Prima Vizus

Projektu jsme se účastnili již počtvrté a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady ale běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme. Proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé, funkční. V minulých letech bylo odhaleno několik dětí s oční vadou a to již určitě stojí za to!

#

Recyklohraní

Do projektu jsme vstoupili hned při otevření naší školky v roce 2012. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí a žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

#

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku jsou každoročně se opakující benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhají obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. V den, který je upřesněn, by se na všech zapojených školách, školkách či dalších přihlášených organizacích měly stavět sněhuláci. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč. Všechny přihlášené školy zveřejňujeme, v průběhu akce jsou zveřejněny i fotky a získané finanční částky.

#

Tancuj a nedrob

Projektu si děti poprvé užily na konci roku 2014. Byly nadšené a tancovaly i ty, které se nepohybují příliš rády :-).

#

NAŠI PARTNEŘI