Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Nespeky
Mateřská škola Nespeky Kolečko

Projekty

Projekty

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás souhrnně informovali o projektech, které v naší školce probíhají, ať již delší dobu nebo jsme do nich vstoupili v průběhu tohoto školního roku. U každého projektu uvádíme, jakým způsobem se angažujeme jako školka, jak se projekt charakterizuje sám, kde můžete získat další, podrobnější informace, případně jak nám můžete pomoci vy. Prosím, udělejte si chvilku času, jistě zde naleznete spoustu zajímavých informací. Vaše případná odezva pro nás bude velmi důležitá. Děkujeme. 

Celé Česko čte dětem

Projekt každodenně podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení a předčtenářské a předmatematické představy dětí. Zdá se vám, že čtení a matematika spolu nesouvisí? Ale ano! Nepravidelně také pořádáme tzv. Veřejná čtení, kam zveme rodiče, prarodiče, sourozence dětí a kde podporujeme čtení také dalšími aktivitami jako jsou divadélka, pokusy, výtvarné činnosti ad.

Celé Česko čte dětem

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Naše škola získala v projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU dotaci na zakoupení IT pomůcek pro výuku dětí ve výši Kč 33.600,-.

Digitalizujeme školu

Hravé lyžování

Projektu Hravé lyžování ve Ski areálu Chotouň se účastníme každoročně. Jedná se o 5-ti denní lyžařský kurz, kde výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři.

Hravé lyžování

Mensa pro školky

Naše školka se zapojila do projektu Mensa pro školky především z toho důvodu, že opravdu chceme, aby naše/vaše děti byly co nejlépe připravené na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuly jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali dva směry profilace naší školky, a to výchova ke zdraví a pohybu a rozvoj funkčních gramotností. To vše tento systém podporuje a rozvíjí.

Mensa pro školky

Mezi námi

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

Mrkvička

Cílem projektu Mrkvička je poznávat kouzlo pobytu v přírodě, zkoumat přírodu všemi smysly.

Mrkvička 1

Nemocnice pro medvídky

Tento úžasný projekt studentů medicíny jsme nemohli nevyužít. Studenti nás navštívili již dvakrát a těšíme se na další plánované návštěvy.

Nemocnice pro medvídky

Prima Vizus

Totoho projektu se účastníme každoročně a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my.

Prima Vizus

Recyklohraní

Do projektu jsme vstoupili hned při otevření naší školky v roce 2012. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí a žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky je komplexní projekt pro rozvoj pohybu u nejmladších dětí, který tvoří ucelený a zároveň nejrozšířenější program pro rozvoj dětí v předškolním věku pod záštitou České obce sokolské.

Se Sokolem do života 1

NAŠI PARTNEŘI