Navigace

Facebook

Obsah

Zájmové kroužky

na školní rok 2022/2023 se připravují!!! Velmi brzy budete informováni!

 

Zájmové odpolední kroužky na školní rok 2021/2022

Kroužky máme domluveny s jednotlivými lektory a níže najdete jejich nabídku. Kroužky většinou začínají od měsíce října. Doufáme, že tento rok nám již epidemická situace dovolí jejich spuštění. Abychom byli připraveni, můžete si v klidu promyslet a následně v případě zájmu zapsat vaše dítko na nástěnce v šatně dětí.

Kroužek bude spuštěn v případě, že se do něj přihlásí nejméně 10 dětí.

 

Zpívánky s červíkem Pepíkem

Kroužek vede Mgr. Lenka Hamajdová, učitelka jazyků, zpěvu i hry na hudební nástroje.

Hudebně-pohybový kroužek, při kterém děti nejen zpívají a propojují hudbu s pohybem, ale hrají i na různé hudební nástroje a získavají další dovednosti, např. vnímání rytmu a rozvoj rytmického cítění, práce s dechem a hlasem ad.

Termín a cena: 10 lekcí/1. pololetí, středy po odpolední svačině - bude upřesněno, Kč 700,-.

Hravá keramika

Lektorkou je kreativní Markéta Lukáčová, ředitelka školek a jeslí Domeček.

Děti pracují s hlínou, rozvíjejí především jemnou motoriku, představivost, vlastní kreativitu. Výrobky dětí jsou následně vypalovány v peci a v některé z dalších lekcí dále glazovány a znovu vypalovány.

Termín a cena: 10 lekcí/1. pololetí, čtvrtky po odpolední svačině - bude upřesněno, Kč 1.100,- (v ceně je zahrnutý materiál - hlína, glazury, dále veškeré potřebné nástroje a další pomůcky a vypalování v peci).

Kutilská dílna

Kroužek probíhá pod vedením p. učitelky Jany Hornové, která se v naší MŠ zaměřuje na podporu zájmu dětí o technické a přírodní obory.

Děti si při každé lekci vytvoří výrobek většinou ze dřeva za použití nejrůznějších nástrojů a přístrojů - řežou, vrtají, hoblují, pilují, natírají atd.

Termín a cena: 10 lekcí/1. pololetí, úterky po odpolední svačině - bude upřesněno, Kč 1.950,- (v ceně je zahrnutý veškerý potřebný materiál - především dřevo, spojovací a další materiál, dále veškeré potřebné nástroje, přístroje a další potřeby - barvy, lepidla ad.). Děti při každé lekci vytvoří výrobek, který si hned odnášejí domů.

Hravě s angličtinou

Kroužek vede také Mgr. Lenka Hamajdová.

Zábavné učení angličtiny propojené s pohybem a hudbou.

Termín a cena: 10 lekcí/1. pololetí, středy po odpolední svačině - bude upřesněno, Kč 700,-.