Navigace

Facebook

Obsah

Vážení rodiče,

ve Fotogalerii na vás nově čekají fotografie z celodenního výletu do ZOO, z projektových dnů, z programu o bezpečnosti v dopravě, ze školky v přírodě a z karnevalu, z výletu na koníky i z návštěvy zvířecí záchranky.

VÝLET KE KONÍKŮM - I přes nepřející počasí jsme si rozhodně nenechali zkazit náladu a vyrazili jsme nejprve do Bystřice. Naším úkolem bylo porovnat malou soukromou stáj se 4 koníky se stájí velkou, profesionální, kam jsme se vydali poté, a to do Čtyřkol. Zde nás kromě svačinky a prohlídky stájí čekalo také ježdění na koních. Nakonec si děti vyzkoušely jak se běhá v aréně pro koníky a mohly zdolat aspoň malé překážky. Věříme, že si děti tento den užily a měly spoustu báječných zážitků.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - ZDE nebo pod odkazem ZÁPIS.

Báječné sluníčkové dny

Monika Písková a kolektiv MŠ

Mateřská škola Nespeky

Mateřská škola Nespeky byla otevřena dne 10. 4. 2012. Nachází se v centru obce, současně ale velmi blízko přírodě. Nespeky jsou klidnou obcí se zhruba 700 obyvateli.

Mateřská škola je předškolním zařízením se dvěma třídami a současnou kapacitou 56 dětí zpravidla pro děti od 3 do 6 (7) let s celodenním provozem poskytujícím komplexní péči, tj. výchovnou, vzdělávací, sociální i poradenskou.

Více informací o školce...

Nejbližší akce, důležitá data:

20. 6. 2019 - Závěrečná besídka + pasování předškoláků

21. 6. 2019 - Návštěva družební školky z Želivce u nás

1. - 12. 7. 2019 - MŠ v provozu

13. 7. - 11. 8. 2019 - MŠ uzavřena

12. - 23. 8. 2019 - MŠ v provozu

24. 8. - 1. 9. 2019 - MŠ uzavřena

2. 9. 2019 - První školní den nového školního roku 2019/2020

 

Informace

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2018/2019 - ZDE

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE

ŠKOLNÍ ŘÁD - ZDE

 

EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy: 

Naše škola se zapojila na podzim 2016 do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to konkrétně do výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I projektem pod názvem S kolečkem ještě dál! a č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001839.

Více informací najdete ZDE.